Placering af partnere

Partnerskabet består af seks partnere fra Sverige og Danmark. I partnerskabet deltager både forskningsinstitutioner og offentlige forvaltninger. På kortet ses hvor hver partner er placeret.