Metode

I projektets første år er udviklet en metode til samskabelse

Projektgruppen har i fællesskab udviklet en metode til samskabelse. Metoden skal i 2017/2018 afprøves i fire forskellige pilotcases indenfor den grønne omstilling. Pilotcasene omhandler følgende:

  • Mål og spar (Aalborg Kommune)
  • Skrot oliefyr (Hjørring Kommune)
  • Transport (Dalsland Kommunalforbund)
  • Solenergi (Energikontoret Skåne)

Læs mere om pilotcasene her

I udviklingen af metoden er der blevet arbejdet meget en definition af samskabelse og hvilke principper der må glæde ved en samskabende proces. Den samskabende proces er tydeliggjort ved at belyse forskellige overvejelser og arbejdsspørgsmål. Nedenfor ses en illustration af metoden som den ser ud på nuværende tidspunkt og som er det redskab der bruges til at arbejde samskabende med pilotcasene.

Se kort præsentation af metoden her

Se hele metoden her

Metoden bliver revideret i 2018 efter den er blevet testet i de fire pilotcases.